تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

راز سکوت حدادعادل و باهنر در روزهای اخیر چیست؟ ...

گفته
می شود این دو چهره سیاسی به تلاشهایی که برای یارگیری آنها در منازعات
اخیر به عمل آمده، روی خوش نشان نداده اند و با اعلام اینکه فرایندی که رئیسی و برخی
ائمه جمعه آغاز کرده اند به سود اصولگرایان نیست تاکنون از اظهارنظر خودداری کرده اند.

۲۷۲۱۷