تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

توافق فراکسیون‌های ولایی و مستقلین برای‌ارائه لیست‌مشترک درانتخابات هیأت‌رئیسه/ ...

سید حسین نقوی حسینی با بیان اینکه فراکسیون ولایی شش نماینده و
فراکسیون مستقلین پنج نماینده را برای انتخابات هیأت رئیسه به مجلس معرفی کند، گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی برای دومین سال انتخابات هیأت رئیسه سه
نظریه را بررسی کرد مبنی بر اینکه با دو فراکسیون امید و مستقلین ائتلاف کند یا
تنها با فراکسیون مستقلین ائتلاف نماید یا اینکه به صورت مستقل لیست ارائه دهد.
این فراکسیون موافق ائتلاف سه جانبه نیست بنابراین دو نظریه باقی ماند.

وی توضیح داد: طی جلسه ای که هفته گذشته با حضور آقای لاریجانی برگزار
شد توافقی صورت گرفت که دو فراکسیون ولایی و مستقلین به صورت مشترک برای انتخابات
هیأت رئیسه لیست ارائه دهند که بر اساس آن آقای لاریجانی رئیس خواهد بود و مستقلین
پنج نماینده و ولایی شش نماینده برای سمت‌های مختلف هیأت رئیسه معرفی می‌کند.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت:‌ بر همین اساس مقرر شد که تمامی
اعضای دو فراکسیون ولایی و مستقلین که بیش از ۱۷۰ نماینده هستند به این لیست مشترک رای دهند کاندیداهای هیأت رئیسه
نباید با سایر فراکسیون‌ها لابی کنند و صرفه نظر از اینکه چه کسی در لیست قرار
دارد باید به آن افراد توافق شده در لیست رای دهند.

نقوی حسینی افزود: ‌تاکنون قرار بر لیست مشترک و رای به آن است البته
اگر در لحظات پایانی فراکسیون مستقلین تصمیم دیگری بگیرد ما به هیچ عنوان بنای
دادن لیست مشترک با امیدی‌ها نداریم و در این شرایط فراکسیون ولایی به صورت مستقل
لیست خواهد داد.

نقوی حسینی در توضیح این موضوع گفت:‌ فراکسیون امید در تلاش است تا
خود را وارد ائتلاف کند و در همین راستا نشست‌هایی با دو فراکسیون ولایی و مستقلین
برگزار کرده و حتی جلسه‌ای با آقای لاریجانی داشته‌اند تا به توافق رسیده و وارد
ائتلاف شوند. تاکنون که ظاهرا توافقی حاصل نشده است ولی فراکسیون مستقلین ولایی به
صورت قطعی بنایی برای دادن لیست مشترک با امیدی‌ها ندارد.

۲۹۲۱۹