تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تاوان دوره مرتضوی!

سید رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در گفت وگویی با اعتماد به بررسی عملکرد سعید مرتضوی در تامین اجتماعی پرداخت.بخشی از این گفت وگو به شرح زیر است:

در حال حاضر يكي از مشكلاتي كه وجود دارد، اين است كه تعدادي از شركت‌هايي كه تحت پوشش شستا هستند، با مازاد نيروي انساني مواجه شده‌اند؛ بطوري كه در دولت قبل يك‌سري استخدام‌ها صورت گرفت كه هم‌اكنون مشكل‌ساز شده است. براي اين مشكل چه كرديد؟

اگر سخنان آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد را ببينيد، گوياي بسياري از مسائل است. متاسفانه در شركت‌هايي از اين دست، چه مربوط به دولت و چه مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، هر كسي آمده تعدادي را با خود آورده و وقتي اين مديران رفتند، اين نيروها ماندند و رسوب كردند. اين اتفاق در اين‌جا و شركت‌هاي ديگر نيز در گذشته افتاده است. براي مثال، در ذوب‌آهن اصفهان بيش از ٨ هزار نيرو كه در اختيار شركت‌هاي خدماتي بودند، به دستور رييس‌جمهور وقت در ذوب‌آهن آوردند و تحت عنوان طرح طبقه‌بندي مشاغل به اين شركت اضافه كردند. در نهايت اين شركت پويا را با بحران كارگري مواجه كردند. توليد افت پيدا كرد و سرمايه‌گذاري صورت نگرفت، اما نيروي انساني اضافه شد. اين موضوع را شما كم و بيش در همه واحدها مي‌توانيد مشاهده كنيد.

ديگر چه نمونه‌هايي وجود داشت؟

در تمام كارخانه‌ها و پتروشيمي‌ها اين اتفاق افتاد. ترديد نكنيد همه بنگاه‌ها با مازاد نيروي انساني مواجه شدند. البته اگر سرمايه‌گذاري مي‌شد و نيرو جذب مي‌شد، هيچ مشكلي وجود نداشت، ولي سرمايه‌گذاري نشد، اما نيرو جذب شد.

آماري وجود دارد كه در مجموع چقدر مازاد نيروي انساني وجود دارد؟

آمار دقيق نداريم، اما مي‌توانيم بگوييم حدود ٣٠ درصد نيروي انساني ما مازاد است.

در كل مجموعه چه تعداد نيروي انساني وجود دارد؟

٦٥ هزار نفر.

اتفاقي كه در حوزه نيروي انساني افتاد، چقدر به سيستم آسيب رساند؟

امروز در دنيا يك تعريفي در رابطه با سرمايه وجود دارد كه در ايران هنوز مرسوم نشده است. براي مثال، درباره ذوب‌آهن اصفهان يا قير پاسارگارد مساله بيشتر از نظر فيزيكي است كه اين شركت فضاي ذهن ما را پر مي‌كند. در حال حاضر در دنيا اين ادبيات فرق كرده است. شما اگر قيمت‌گذاري‌ها را در دنيا نگاه كنيد، مي‌گويند براي مثال ٨٠ درصد قيمت كارخانه نامحسوس و ٢٠ درصد محسوس است. يعني بيشترين قيمت را به نيروي انساني مي‌دهند. پس نيروي انساني ارزش بسيار بالايي در قيمت يك بنگاه دارد. اما هنگامي كه ما بدون تخصص و بي‌حساب و كتاب بر اساس سفارش وابستگان، نيروي انساني را به كارخانه مي‌آوريم، در حالي كه نيروها چند برابر مي‌شوند، كه هيچ ارزشي به بنگاه اضافه نمي‌شود.

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۸ خرداد ۱۳۹۶