تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

انتقاد روزنامه اطلاعات از موحدی کرمانی/چه کسی گفته رئیسی نماینده تام نیروهای ارز ...

 منتهی
عده‌ای به درست یا غلط و عده‌ای هم ناآگاهانه و با بازی در زمین دشمن
ناخواسته به این گزاره نادرست و انحرافی‌مدد می‌رسانند. در این میان البته
برخی چهره‌های موجه و با سابقه انقلابی و دینی قابل توجه هم دراین دام
می‌افتند که باید هوشیاری بیشتری داشت و در زمین بازی که دشمن برایمان
تدارک، دیده است توپ را به چرخش در‌نیاورد.

مثلاً اینکه امام‌جمعه محترمی
بگوید رأی فلانی حلال و طیب و طاهر است و غیرمستقیم این شبهه را ایجاد کند
که در انتخابات رأی حلال داریم و رأی حرام و چون رأی حلال خیلی ارزش بیشتری
دارد پس باید چند برابر رأی شبهه‌ناک هم بیارزد!


بحث‌ها و صحبت‌ها و استدلال‌هایی از این حیث و نیز موضعگیری افراد شناخته
شده و شناسنامه‌دار مذهبی و سیاسی و انقلابی که در صدد تحلیل آرای مردم
برآمده و با استنباط ناصحیح و موضعگیری غلط آرای یکی را به حساب بخش‌‌ دینی
و انقلابی و ارزشی جامعه گذارده و آرای دیگری را به حساب بخش غیردینی و
لائیک جامعه به حساب آورند و با همین دست فرمان هم بخواهند جلو بروند و
تخته‌گاز برانند و احساس و اعلام خطر کنند، بی‌تردید ضمن تقویت دوقطبی کردن
جامعه و ضمن تعمیق شکاف‌های اجتماعی از آن بدتر بذر کینه و عداوت را هم
می‌افشاند و جامعه را در برابر هم قرار می‌دهد.

آقایان عزیز، انتخابات
انتخابات است. رأی حلال و رأی حرام هم نداریم، نه این‌که نداشته باشیم اما
اصولاً بحث حلال و حرام در اینجا چندان قابل رصد نیست. نه کسی می‌تواند
تضمین بدهد همه آرای ریخته شده به حساب آقای رئیسی رأی طیّب و طاهر و حلال
بوده و نه کسی می‌تواند در آرای ریخته شده به حساب آقای روحانی شبهه وارد
کند و بگوید همه یا بخشی از آن حرام بوده و لذا اصلاً چه دلیلی دارد
شخصیت‌های موجه و عالی‌مقام به ویژه ائمه جمعه و جماعات که بی‌طرفی آنان در
جریانات سیاسی ضامن وجهه و شأن آنان و موضع‌گیری حزبی و جناحی دون شأنشان
است در مواردی این چنین به موضع‌گیری بپردازند و این شبهه را برای بخش مهمی
از اجتماع ایجاد کنند که آنان در برابر خواست و اراده ما ایستاده‌اند و
عصبانی شده‌اند. در حالی که شاید واقعا چنین نباشد و چنین هم نیست.

اصولاً
نه آقای رئیسی نماینده تام و تمام بخش ارزشی و انقلابی و ولایتمدار جامعه
است و نه آنها که به آقای روحانی رأی دادند خدای ناکرده طرفدار لاابالی‌گری
و دین‌گریزی و یا دارای زاویه با انقلاب و نظام و دین و ارزش‌های شناخته
شده آن…

اصولاً این تقسیم‌بندی از پایه و اساس دارای اشکال و انحراف است.
برای چه به خاطر برد یا باخت فرضی در یک عرصه سیاسی و انتخاباتی حاضریم
دانسته یا نادانسته گرانترین هزینه‌ها را صرف کنیم و هر مغالطه‌ای را صورت
دهیم و بی‌جهت جامعه را دوقطبی کرده و با نادیده گرفتن قاعده بازی کم تحملی
خود را به رخ بکشیم؟

 

۳۰۲