تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

امیرپوردستان: صدای هواپیماهای نیروهای مسلح موجب امنیت روانی مردم می‌شود ...

جانشین فرمانده کل ارتش در بازدید از پایگاه شکاری
خلبانان شهید برادران دل‎حامد در جمع کارکنان این پایگاه گفت: کارکنان پایگاه های مرزی کشور برای کنترل امنیت
کشور اقدامات مهمی انجام می دهند که شایسته تقدیر است.

وی اضافه
کرد: شما در خط مقدم کارهای مهمی را انجام می دهید و خدمت شما در این منطقه برای امنیت
کشور بسیار اهمیت دارد چرا که در قبال این کار با ارزش شما، مردم آرامش دارند و دشمن
از همین فداکاری شما هراس جدی دارد.

جانشین
فرمانده کل ارتش آمادگی نیروهای مسلح و حضور ملت در صحنه را از عوامل موفقیت نظام جمهوری
اسلامی معرفی کرد و افزود: آمادگی همیشگی شما سرمایه مهمی برای کشور است که نتیجه آن
به دست آوردن آرامش و امنیت روانی برای مردم است به نحوی که وقتی مردم صدای هواپیماهای
شما را می شنوند امنیت روان پیدا می کنند.

وی ادامه
داد: شما در همه حال باید آماده باشید و آماده بودن٬ دمیده شدن خون در یک نیروی نظامی
است که برکات زیادی دارد و اولین برکت آن اعتماد به نفس است تا در هر شرایطی که به
ما مأموریت بدهند با قوت و قدرت آن را به نحو احسن انجام می دهیم.

امیر
سرتیپ پوردستان قدرت بازدارندگی نیروهای نظامی را عامل اقتدار ایران دانسته و افزود:
در شرایط کنونی و تحریم هایی که علیه ملت ما وجود دارد نیروهای متخصص ما وظیفه سنگین
تری را بر عهده دارند و یکی از نیروهای پیش قدم در این عرصه نیروی هوایی است.

۲۷۲۱۷