تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

قیمت مصوب میوه در میادین میوه و تره‌بار

 بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار قیمت انواع میوه در میادین سطح شهر در دو گروه درجه‌۱ و دستچین به شرح جدول زیر است:

قیمت مصوب میوه در میادین میوه و تره‌بار

۳۵۳۵ 

inves بدون نظر ۷ خرداد ۱۳۹۶