تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

دو انتصاب تازه در سازمان صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بخشی‌زاده، مديركل نظارت و ارزيابی سازمان صدا و سيما، مهدی آذرمكان را به سمت مديركل نظارت و ارزيابی خبر و برنامه‌های سياسی منصوب كرد و در حكم او بر ارائه سازوكاری جديد در ارزيابی در اين حوزه و ارائه گزارش‌های تحليلی از برنامه‌های مختلف خبری و سياسی با رعايت اصول و ارزش های دينی و انقلابی و بيطرفانه تاكيد كرد.

او در حكمی ديگر، امير دبيری مهر را به سمت مديركل نظارت و ارزيابی خبر و برنامه‌های برون مرزی منصوب و در اين حكم او را بر اجرای ساختار جديد برای تعامل بيشتر با حوزه توليد و ارتقاء كيفی توليدات و نظارت و ارزيابی دقيق و مستمر خبر و برنامه‌های برون مرزی با توجه به اهميت مخاطب اين حوزه و ترويج گفتمان انقلاب اسلامی موظف كرد.

۵۷۲۴۳

inves بدون نظر ۷ خرداد ۱۳۹۶