تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

حق شناس:نصف کابینه بایدعوض شود/اصولگرایان قبل ازانتخاب رئیسی به عنوان رهبرشان،گف ...


وی در باره تغييرات در كابينه دولت دوازدهم گفت:

اگر آقاي روحاني بخواهد به وعده‌هاي خود عمل كند و براي فايق
شدن به مشكلاتي كه با آن روبه رو است كاري كند، بايد ٥٠ درصد از كابينه يا
معاونين خود را ترميم كند. شرايط و بستر جديد نيازمند نيروهاي

تازه نفس‌تر، توانمند‌تر و باورمند‌تر به برنامه‌هاي آقاي روحاني است.


حق شناس در این خصوص که”راي ١٥ميليوني رييسي او را ذخيره طلايي اصولگرايان كرده و مي‌تواند در مقام رهبري اصولگرايان قرار بگيرد”گفت:آقاي رييسي سابقه‌اي در عرصه سياست نداشته است. اين تمام هم و
غم تشكيلاتي بود كه با نگاه سخت افزاري و با يك نگاه تشكيلاتي غير سياسي و
از موضع عامليت توانست بخشي از آراي جريان اصولگرايي را جمع‌آوري كند. اگر
به جمع آراي اصولگرايان در ادوار انتخاباتي ٩٢ و ٩٦ نگاهي كنيم مي‌بينيم
اين آراي آنها به لحاظ كمي سقوط هم كرده و افزايش نداشته است؛ لذا جريان
اصولگرا قبل از اينكه سراغ يافتن رهبري براي اين جريان برود، بايد به
آسيب‌شناسي در حوزه گفتماني شان بپردازند. تا زماني كه در اين مورد چاره‌اي
نينديشند نمي‌توانند كاري كنند. زماني رهبري يك جريان مطرح است كه گفتمان
كارآمد باشد و بعد متناسب با آن گفتمان است كه بايد رهبري جريان سياسي را
انتخاب كنيم تا بتواند به آن گفتمان حيات ببخشد و اهداف آن را پيگيري كند.
اگر ندانيم كه در فضا و جغرافياي سياسي كشور چه مي‌خواهيم يك رهبر به چه
كاري مي‌آيد؟

 

۳۰۲