تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات درباره «رجانیوز» و «مهرنامه» ...

در این جلسه به پرونده مدیر سایت رجانیوز به اتهام انتشار مطالب غیرواقع و با شکایت مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر این سایت را مجرم تشخیص نداد.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول ماهنامه مهرنامه به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی و موازین اسلامی و با شکایت دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی شد که پس از این پایان جلسه، مدیرمسئول این ماهنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

۵۸۲۴۱

inves بدون نظر ۷ خرداد ۱۳۹۶