تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

آیت‌الله شبیری زنجانی:ورود به عالم سیاست کارهرکسی نیست/امام اول به نبوغ علمی رسی ...
این مرجع تقلید شیعیان  افزود: در سیاست هرکسی یک
سلیقه‌ای دارد ولی چیزی را که همه قبول دارند زشتی گناه است. وی در پاسخ به
اینکه آیا مطرح شدن مسائل سیاسی در منابر را به صلاح می‌دانید؟ گفت: ما
این کار را انجام نمی‌دهیم. (طلبه‌ها) باید شرایط محیط را ببینند. باید دید
وقتی که ما این مطالب را عنوان می‌کنیم آیا واقعاً جامعه پذیرای آن است.این حرف‌ها را از ما قبول می‌کند؟! کار طلبه‌ هدایت مردم است.

ایشان
افزودند: هرکسی نمی‌تواند وارد سیاست شود. سیاست نبوغ می‌خواهد. هستند
کسانی که نبوغ سیاسی ندارند، وارد این بحث‌ها شده‌اند و متأسفانه به نحو
مطلوب عمل نکرده‌اند.مرحوم آقای خمینی اگر وارد بحث سیاسی شد قبلاً از نظر علمی به سطح قابل
قبولی رسیده بود. البته ایشان هم در سیاست نبوغ داشت که وارد این بحث‌ها
شد.

 

۳۰۲