تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

انتشار ربنای شجریان در اینستاگرام روحانی

در پست اینستاگرامی روحانی بخشی از فیلم دعای استاد شجریان منتشر شده که در زیرنویس آن آمده است: بخشی از دعای ربنا؛ با صدای دلنشین و حذف ناشدنی استاد شجریان.

۲۷۲۱۴