تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

واریز یارانه با ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه کمتر


یارانه ماه جاری پنجاه و هفتمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی از آذرماه سال ۱۳۸۹ یعنی زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

در حالی طی حدود پنج سال پرداخت یارانه نقدی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف توزیع بین خانوارها شد که با تکلیف قانون بودجه سال گذشته و همچنین سال جاری در نهایت بعد از ارائه طرح‌های مختلف به منظور غربالگری یارانه‌بگیران این مهم از ابتدای سال جاری رسما شروع شد.

آن‌طور که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول اصلی غربالگری یارانه‌بگیران در آخرین آمار خود اعلام کرده تاکنون حدود سه میلیون نفر از جمع بیش از ۷۶ میلیونی حذف شدند که البته تعداد حذف شدگان می‌تواند در واریز یارانه ماه جاری افزایش یافته باشد.

بر این اساس با حذف حدود سه میلیون نفر در ماه جاری حدود ۷۳ میلیون نفر ۴۵ هزار تومان دریافت کردند که این تعداد با صرفه‌جویی حدود ۱۴۰ میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی برای دولت همراه بوده است. دولت در هر ماه تا پیش از اقدام به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد حدود ۳۴۵۰ میلیارد تومان برای توزیع نقدی هزینه می‌کرد که در شرایط فعلی این رقم به حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

خانوارهایی که شب گذشته یارانه آنها به حساب‌شان واریز نشده است این امکان را دارند که با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir ضمن اطلاع از علت حذف، اعتراض خود را در این مورد ثبت کنند.

حذف‌شدگان از حدود سه روز بعد از عدم واریز تا دوماه بعد از آن مهلت اعتراض خواهند داشت که بعد از بررسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صورتی که خانوار حذف شده محق دریافت یارانه نقدی تشخیص داده شده و خطایی رخ داده باشد مجدد به لیست یارانه‌بگیران سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد.
۲۲۵۳۹


inves بدون نظر ۲۷ آبان ۱۳۹۴