تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

ادامه رزمایش نزاجا با پرواز پهپادهای "یسیر" و "مهاجر۲" ...


این رزمایش از سه روز پیش آغاز شده و امروز که روز
پایانی آن است.

پهپادهای “مهاجر ۲” با دو برد ۵۰ و
۱۰۰ کیلومتری و “یسیر” به انجام ماموریت خواهند پرداخت.

۲۷۲۷