تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

غرضی: در انتخابات پیش رو ۵۰ میلیون نفر رای می‌دهند ...


این فعال سیاسی با بیان اینکه دشمنان گذشته کشور
از بین رفته اند و آن‌ها که تحریم می کردند دیگر نیستند، ادامه داد: در انتخابات امسال
رقابت ها نیز با شدت قوی تری پیگیری می شود و مردم حتما در این انتخابات حضور پیدا
خواهند کرد.

غرضی با اشاره به نقش رسانه در جذب حداکثری مردم
و مشارکت آن‌ها در انتخابات پیش رو گفت: اگر رسانه ها بتوانند منویات کشور را در کنار
منویات نماینده نامزدهای انتخاباتی برای مردم تدوین نمایند قطعا بر مشارکت آن‌ها می
افزایند.

وی با تاکید بر اینکه نباید نگران حضور مردم در
انتخابات باشیم، افزود: باید نگران این باشیم که کدام نماینده با کدام هدف به مجلس
شورای اسلامی راه پیدا می‌کند در این صورت است که رسانه ها وظایف خود را به درستی انجام
می‌دهند.

۲۷۲۷